หน้าแรก
เกี่ยวกับบีเทสตี้
เมนูบีเทสตี้
สาขาบีเทสตี้
แฟรนไชส์บีเทสตี้
ติดต่อบีเทสตี้
 

 

 

 

 

 

 

 

แฟรนไชส์บีเทสตี้

   ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารสเต็กมากว่า 16 ปี บีเทสตี้พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ ดำเนินธุรกิจร้านสเต็ก แต่ขาดประสบการณ์และความชำนาญได้มีโอกาสเป็นเจ้าของร้านสเต็กได้ไม่ยาก เพียงท่านมีทำเลที่ตั้งร้านที่ดี คืออยู่ในแหล่งชุมชน  ไม่ว่าจะใกล้ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน อาคารสำนักงาน ที่ทำการราชการ-รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เปิดร้านอาหารอยู่ก่อนแล้ว และต้องการเพิ่มรายการอาหารลงไป หรือเป็นผู้ที่ยังไม่เคยเปิดร้านอาหารเลย

ทางเราพร้อมจะช่วยท่านอย่างเต็มที่ ด้วยข้อเสนอที่เป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย คือ

  1. บีเทสตี้จะไม่เก็บเงินค่าลิขสิทธิ์ (Franchise Fee) และค่ารอยัลตี้ฟี  Royalty Fee)
  2. บีเทสตี้จะให้คำแนะนำในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดตามความจำเป็นและความเหมาะสม แก่ผู้ดำเนินธุรกิจ
  3. บีเทสตี้กำหนดให้ผู้ดำเนินธุรกิจ ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เป็นบางส่วนจากทางเราเพื่อนำมาปรุงจำหน่าย
  4. บีเทสตี้จะให้คำแนะนำเรื่องการดำเนินการจัดการภายในร้านในทุก ๆ แง่มุมทั้งหมด รวมทั้งเรื่องการติดตั้งป้ายและองค์ประกอบใด ๆ ก็ตามเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านอย่างเหมาะสม
  5. ในระหว่างการดำเนินกิจการ ถ้าทางบีเทสตี้มีรายการอาหารใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา หรือมี กิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ ก็ตามที่น่าสนใจ ทางบีเทสตี้จะแนะนำให้ผู้ดำเนินธุรกิจได้รับทราบ
  6. บีเทสตี้มีการจัดอบรมการทอดสเต็ก  การปรุงอาหารอื่น ๆ  และศิลปะการตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน ให้ก่อนอย่างน้อย 1 อาทิตย์ หรือจนกว่าผู้ดำเนินธุรกิจจะมีความชำนาญ

     สำหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกในทางเศรษฐศาสตร์ อาทิเช่น ราคาของต้นทุนของวัตถุดิบต่าง ๆ , วัตถุดิบที่ทางเราจัดส่งให้แก่ร้านสาขา , วัตถุดิบที่ทางเราให้คำแนะนำให้ทางร้านสาขาจัดหาเอาได้เอง รวมทั้งรายละเอียดต้นทุนของอาหารแต่ละจาน ,ต้นทุนของการดำเนินกิจการในทุก ๆ ด้าน เป็นรายวันและ รายเดือน รวมไปจนถึงการหาจุดคุ้มทุน ท่านสามารถติดต่อนัดพบเพื่อพูดคุยและสอบถามเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจของท่านต่อไปได้ โดยต้องโทรศัพท์นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 -2 วัน

                     13 คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับแฟรนไชส์สเต็กบีเทสตี้ที่มีผู้สอบถามบ่อย

หน้าแรก เกี่ยวกับบีเทสตี้ เมนูบีเทสตี้ สาขาบีเทสตี้ แฟรนไชส์บีเทสตี้ ติดต่อบีเทสตี้